Welkom

Welkom op de website van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek.

 

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken.

 

De commissie heeft een eindevaluatie opgesteld over de wijze waarop de bekostiging op kwaliteit/profiel vorm is gegeven en een advies aan de minister uitgebracht voor het vervolgproces na 2016. Dit advies is op 21 maart 2017 door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden (zie aanbiedingsbrief; zie ook persbericht van de commissie en het rapport).

 

Eind 2012 heeft het kabinet prestatieafspraken gemaakt met alle bekostigde hogescholen en universiteiten. De Reviewcommissie heeft de Staatssecretaris van OCW over deze afspraken geadviseerd.

In het najaar van 2014 heeft de commissie een midtermreview uitgevoerd. De minister van OCW en de staatssecretaris van EZ hebben de adviezen van de Reviewcommissie overgenomen. Op 19 december 2014 hebben zij de aanbiedingsbrief van de Reviewcommissie met een begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brieven, de adviezen en het persbericht treft u op de pagina Midtermreview aan.

In het najaar van 2016 heeft de commissie de minister van OCW en de bewindslieden van EZ geadviseerd over de door de hogescholen en universiteiten geboekte resultaten ten aanzien van de prestatieafspraken. De commissie heeft de adviezen met een begeleidende brief op 24 oktober aan hen gestuurd.
Een beknopt overzicht van de resultaten is te vinden in het persbericht.

Vanaf 2013 rapporteert de commissie conform haar opdracht jaarlijks op verzoek van de minister van OCW en de bewindslieden van EZ over de prestatieafspraken op het niveau van het stelsel van het hoger onderwijs en onderzoek. De vierde en laatste stelselrapportage is 20 januari 2017 door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden.

Op deze website vindt u meer informatie over de Reviewcommissie en andere relevante documenten.