Frans van Vught is topadviseur bij de Europese Commissie.  In deze hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van het European Institute of Technology (EIT) en het ‘Erasmus for All’ programma. Recentelijk leidde hij de ‘high level expert group’  over de relaties tussen het EU-kaderprogramma voor onderzoek en de Structuurfondsen. In Brussel is hij tevens voorzitter van het bestuur van het Netherlands’ House for Education and Research (Nether), president van het European Centre for Stategic managemnt of Universities (ESMU) en bestuurslid van de European Institute of Technology Foundation. Ook leidde hij de recente onderzoeksprojecten aangaande de ontwikkeling van de nieuwe transparantie-instrumenten in het Europese hoger onderwijs: U-Map en U-Multirank.

In Nederland is Van Vught vice-voorzitter van de onafhankelijke Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO), ingesteld door de HBO-raad en was hij tot voor kort voorzitter van de ‘leading experts group’ van het Siriusprogramma voor excellentie in het hoger onderwijs. Voorheen was hij onder meer Rector en voorzitter van de Universiteit Twente (1997-2005) en oprichtend directeur van het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS). Hij was lid van het eerste Innovatieplatform, van de Sociaal-Economische Raad (SER), van de Onderwijsraad en van diverse adviescommissies in het hoger onderwijs.

Internationaal was Van Vught bestuurslid van de European University Association (EUA), lid van de University Grants Committee van HongKong, van de Duitse ‘Akkreditierungsrat’ en toezichthouder van het Australische L.H. Martin Institute for Higher Education Leadership and Management. Hij is lid van de adviesgroep van het OECD-project ‘assessesing higher education learning outcomes’ (AHELO) en is als hoger onderwijsexpert betrokken bij diverse projecten van de UNESCO en de World Bank.

Van Vught is hoogleraar Bestuurskunde en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan; hij is eredoctor van de universiteiten van Gent en Strathclyde, en’ fellow ‘ van de universiteit van Melbourne, Australie. Hij bekleedt enkele commissariaten  en is voorzitter van de Raad van toezicht van een groot topklinisch ziekenhuis.