Olchert Brouwer was tot 2011 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vanaf de start in de zomer van 2002 tot 1 februari 2005 was hij vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO i.o.). Hij heeft ervaring als toezichthouder in het onderwijs, de jeugdzorg, de cultuur en de gezondheidszorg.

Vanaf 1988 was hij voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem. Hij gaf leiding aan een tweede en derde fusieronde die in 1996 tot de oprichting van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) leidde.

Hij was tot september 2002 voorzitter van het college van bestuur van de HAN. Van 1994 tot 2000 was hij vicevoorzitter van de HBO-raad en in 1997-1998 trad hij op als waarnemend voorzitter van de raad. In de oprichtingsfase (1983-1987) washij werkzaam bij de Open Universiteit als hoofd van de afdeling Onderwijs (onder andere verantwoordelijk voor de studiecentra). Hij werkte als beleidsmedewerker planning en begroting aan de Rijksuniversiteit te Leiden en ging in 1977 naar de Academie van Sociale en Culturele Arbeid te Groningen, waar hij van 1980 tot 1983 directeur van was. Verder was hij onder andere lid van de Stuurgroep Tweede Fase Voortgezet Onderwijs onder leiding van mevrouw N.J. Ginjaar-Maas, van de Commissie Studeerbaarheid Hoger Onderwijs (comissie-Wijnen) en van de Commissie Toelating Numerus Fixusopleidingen (commissie-Drenth). Hij studeerde theologie en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden; hij behaalde het doctorale examen rechten in 1973.