Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar Onderwijseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit Maastricht. Zij is oprichter en wetenschappelijk Programmadirecteur van ‘SCHOLAR’, een onderzoeksinstituut in ‘Scholing, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling’ en sinds 2008 oprichter en wetenschappelijke coördinator van TIER (interuniversitair Top Institute Evidence Based Education Research). Een interuniversitair onderzoeksnetwerk dat onderzoek doet naar “wat werkt” in het onderwijs.

Zij studeerde cum laude af in de psychologie (1988) en promoveerde cum laude in de economie aan de Universiteit van Amsterdam in 1994. In 1997 werd zij benoemd tot hoogleraar micro economie aan Wageningen Universiteit (1996-1999).. Zij is onder anderen door de Kroon benoemd voorzitter van de Onderwijsraad in Den Haag (2015-heden), was voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MagW, 2006-2012), lid van RAAK/PROO, beoordelingscommissie HBO onderzoek (2009-heden), lid KNAW commissie Hoger Onderwijs (2010-2015) en de Reviewcommissie Hoger Onderwijs Prestatiebekostiging (2011-heden) en lid van de Amsterdam Economic Board sinds 2012 (auteur van het HC programma Werk Maken van Talent) en Nationaal Expert Assesment Higher Education Learning Outcomes (AHELO) van de OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (2008-2015)

Zij was voorzitter van de Raad van Toezicht van het toetsinstituut CITO te Arnhem (2013-2014). Ze is columniste voor verschillende dagbladen en tijdschriften. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van onderwijs-, arbeids- en gezondheidseconomie. Zij was ‘visiting professor’ aan de Stanford University, Cornell University en de European University Institute. Zij ontving verschillende omvangrijke onderzoekssubsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Een volledige CV inclusief publicaties is beschikbaar op de website van TIER: www.tierweb.nl.