Arie Nieuwenhuijzen Kruseman (62) is hoogleraar inwendige geneeskunde bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Voorts is hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Nuffic. Hij was van 1995 tot 1998 decaan van de faculteit der geneeskunde en van 1998 tot 2004 rector magnificus van de Universiteit Maastricht.