Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek: Prestatie en voortgangsbewaking Wie zijn wij?

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek beoordeeld universiteiten en hogescholen op prestatieafspraken en voortgang van kwaliteit. De commissie is het het leven geroepen door de staatsecretaris van het OCW (Onderwijs, cultuur en wetenschap) in 2012. Het stelsel bevat hoger onderwijs wat daardoor sterk in kwaliteit is toegenomen sinds de laatste jaren. Er wordt onder andere gemonitord op kwaliteit van bachelor opleidingen, uitval en switchen van studie, onderwijsdifferentiatie naar niveau, vorm en doelgroep, internationalisering, differentiatie opleidingenaanbod en onderzoeksdifferentiatie universiteiten.

Afspraken

Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de onderwijs instelling de prestaties gaat verbeteren en kwaliteit de garanderen komende jaren. Denk aan aansluiting op de arbeidsmarkt, wijze van studeren, uitval, studieadvies en internationalisering. Er wordt afgesproken op welke krachten onderwijs instellingen verder bouwen en welke strategieën er worden ingezet. Er wordt op deze manier studiesucces extra gestimuleerd. Ook wordt er met onderwijsinstellingen afgesproken welke maatregelen zijn nemen bij problemen zoals onderprestatie, uitval en switchen van studie. Vele scholen in Nederland zijn positief beoordeeld door de commissie. De kwaliteit wordt over het algemeen als hoog beschouwd. Daarnaast wordt er gekeken naar onderwijs intensiteit zoals aantal belaste studie uren, docent kwaliteit, studie aanbod door onder andere leerlijn onderzoek, CoE’s, indirecte kosten, onderwijsdifferentiatie zoals excellentie-trajecten voor bepaalde groepen leerlingen en leven lang leren opties. Jaarlijks wordt er een stelselrapportage uitgegeven met uitkomsten van het onderzoek en verdere maatregelen op stelselniveau. Alles is erop gericht dat studenten onderwijs krijgen van optimale kwaliteit. Een studie is een grote investering en daarnaast ook zeer waardevol. Indien een studie tegenvalt en je moet switchen omdat het niet bevalt kost dat alleen maar extra. Ook worden er de laatste jaren veel nieuwe onderwijsvormen ingezet om uitstroom tegen te houden. De reviewcommissie stelt dat hogescholen zich aan bepaalde eisen moeten houden. Toch zijn kwaliteitsadviezen vooralsnog vrijblijvend. De meeste hogescholen werken mee. De toename van onderwijskwaliteit is mede voor een groot aandeel verbeterd dankzij de beoordeling en onderzoek van de commissie.