Eindexamen advies

Na het eindexamen in het voortgezet onderwijs voor een VMBO, HAVO of VWO opleiding wordt er gekeken wat voor doorstroom mogelijkheden er zijn in het hoger onderwijs. De student bepaald dit grotendeels zelf maar kan ook advies vragen indien nodig. De reviewcommissie ziet toe dat hogescholen onderwijs afstemmen op wensen en niveau van de student. Hierbij dienen bepaalde toelatingseisen worden gehanteerd, gebaseerd van het eindexamen niveau van de student. Dit is om te voorkomen dat studenten al snel uitvallen. Ook wordt er verwacht dat hogescholen een BSA (bindend studieadvies geven) om uitval tijdens latere studiejaren te voorkomen. Daarom is het propedeuse systeem bij bachelor opleidingen ingebouwd. Vaak geld er een grens van minimaal 32 EC’s voor een positief bindend studie advies. Dit advies is bindend, dat wil zeggen dat de student de opleiding dient te verlaten als hij binnen een bepaalde tijd niet aan het benodigde aantal EC’s (studiepunten) is gekomen.

Onderwijs

In het hoger en middelbaar beroepsonderwijs wordt de slaging bepaald aan de hand van competenties in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs waar landelijke examens worden afgelegd. Na het eindexamen volgt meestal een advies om door te leren. Een HAVO diploma biedt toegang tot verschillende HBO opleidingen. Vaak wordt er wel naar het beroepsprofiel gekeken en wat de student in petto heeft. Bij een universiteit kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld. Onder andere zijn dit een wiskunde profiel A of B. Dit heeft te maken met het feit dat bij sommige opleidingen veel statistiek komt kijken. Studenten met een wiskunde deficiëntie moeten deze deficiëntie eerst wegwerken voordat ze aan zo een opleiding kunnen beginnen door een toelatingsexamen te maken. Dit geld ook voor deficiënties van vakken als taal denk aan Engels waarbij een Engelse taaltoets is vereist of een IELTS of TOEFL toets die laat zien waar de student qua niveau staat. Bepaalde opleidingen eisen dat alleen studenten met bepaalde VWO profielen worden toegelaten. Technische opleidingen zoals natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde eisen vaak VWO profielen met natuur, wiskunde B, techniek en natuur. Ook bij een HBO propedeuse moet voor een Universitaire opleiding vaak een aanvullend toelatingsexamen worden afgelegd. Ook voor psychologische opleidingen moeten aanvullende wiskunde toetsen op Havo niveau worden behaald of een aanvullende wiskunde cursus worden gevolgd.