HBO Advies

Waar kun je heen met HBO advies?

De meeste HAVO studenten of MBO niveau 4 studenten stromen door in een van de vele HBO opleidingen. Het HBO kent drie niveau’s: Een bachelor, master en associate degree. De laatste is een overgangsopleiding die tussen MBO niveau 4 en HBO niveau inzit. De meeste opleidingen bestaan uit 3 a 4 jarige bachelor opleidingen elk met hun eigen toelatingseisen.

De meeste HBO masters zijn mogelijk na het behalen van een bachelor diploma en samen met een baan in het vakgebied waarin de student zijn studie heeft gevolgd. De meeste studenten volgen een Universitaire pre-master na het HBO. Bij bepaalde HBO opleidingen worden er doorstroomkeuzedelen van MBO naar HBO aangeboden. Studenten ervaren dan hoe het is om op het HBO te studeren in vakgebieden waarin zij geïnteresseerd zijn. Dit zijn korte opleiding van meestal zo een 20 weken waar de student de HBO opleiding letterlijk kan ervaren. Dit verkleint de kans op switchen en leert de student een opleiding vinden die echt bij hem past. Ook ervaart de student het studietempo op het HBO en kan hij kijken of de leerstijl aansluit bij zijn tempo. Voor sommige opleidingen worden alleen bepaalde profielen toegelaten van de HAVO of het VWO. Vaak worden er nog aanvullende toelatingseisen gesteld indien de student niet over deze profielen beschikt of een van de vakken mist. Dit kunnen onder andere wiskunde of taalprofielen zijn. Sommige studenten hebben een wiskunde deficiëntie die ze eerst moeten wegwerken voordat ze kunnen beginnen met de gewenste opleiding. Vaak voor studenten uit het MBO of bij het ontbreken van bepaalde profielen. Daarnaast moeten er soms aanvullend toelatingstoetsen worden gemaakt als er vakken ontbreken in je HAVO of VWO profiel. Dit kunnen onder andere landelijke HAVO en VWO examens zijn als biologie , Engels, Maatschappijleer, Frans, Wiskunde A+B, Natuurkunde en Economie. Pas als het aanvullende vak is gehaald voldoet de student aan de toelatingseisen van de gewenste HBO opleiding. Daarnaast geld er voor sommige HBO opleidingen numerus fixus. Studenten die hoge cijfers hebben gehaald op hun vooropleiding hebben meestal gegarandeerd een plaats. Lagere cijfers worden verloot, maar ook motivatie en persoonlijkheid spelen een rol bij de numerus fixus opleidingen. Het komt soms voor dat studenten worden uitgeloot voor een bepaald studiejaar. Opleidingen als Verpleegkunde, Fysiotherapie, Diëtiek, Toegepaste Psychologie, Biologie, Medisch Laboratorium Onderzoek en Mondzorgkunde hebben vaak numerus fixus lotingen. De numerus fixus beperkt de toestroom op de arbeidsmarkt van zeer populaire vakgebieden zoals bovengenoemd. Dit is om een overschot aan afgestudeerden zonder baan te voorkomen.