Universitair advies

Waar kun je heen met Universitair advies?

Studenten met een VWO diploma en HBO bachelor diploma zijn meestal toelaatbaar op een Universitaire opleiding. Net als op het HBO gelden er vaak aanvullende toelatingseisen indien er vakken missen in het VWO profiel. Ook een HBO propedeuse is in sommige gevallen toelaatbaar, maar meestal gelden er aanvullende eisen. De Universiteiten bieden 4-jarige bachelor opleidingen, pre-masters en master opleidingen aan. Universiteiten leiden op tot een hoog wetenschappelijk niveau. De meeste afgestudeerden komen terecht in het onderzoeksveld van het vak waarvoor zij hebben geleerd. Universitaire studies zijn een stuk theoretischer dan HBO studies. De boeken zijn dikker, de vakken en onderwerpen vergen meer verdieping en de studie uren zijn intensiever. Soms is de overgang van HBO naar Universiteit even pittig, want HBO studenten zijn het sterke theoretische karakter en hoeveelheid studiestof niet altijd gewend. Veel HBO propedeuse studenten vinden de Universiteit lastig omdat ze nog maar een jaar of twee jaar van het HBO hebben gedaan, dit vergoot de kans op uitval. Daarom zijn lang niet alle opleidingen drempelloos toelaatbaar met alleen een HBO propedeuse. Terwijl op het HBO veel meer wordt samengewerkt in projectgroepen zijn studenten op de Universiteit een stuk zelfstandiger. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid of je op komt dagen bij hoor en werkcollege’s.

Op de universiteit krijgt een student meer verdieping. Er wordt meer wetenschappelijk onderzoek verricht en universiteiten werken vaak samen met bedrijven waar studenten terecht komen als stagiair of na hun studie. Denk aan alumni’s die vaak netwerken vormen in het werkveld van de gevolgde opleiding. De aanvullende toelatingseisen zijn er net als in het HBO om deficiënties weg te werken zodat er aan een bepaald studieprofiel wordt voldaan. Ook zijn er numerus fixus opleidingen. Dit zijn net als bij het HBO, opleidingen waar een overschot aan aanmeldingen voor is maar minder vraag naar is op de arbeidsmarkt. Geneeskunde, criminologie, psychologie, fiscaal recht, bouwkunde, biotechnologie zijn voorbeelden van numerus fixus opleidingen. Bij numerus fixus is een vroege aanmelding vereist vanwege de kans om uitgeloot te worden, dit moet daarom uiterlijk 15 januari voor een studie die hetzelfde jaar in september van start gaat. Opleidingen zonder loting zijn soepeler, daarbij ligt de uiterste aanmeld datum meestal uiterlijk op 1 mei.