Er zijn heel wat verschillende soorten taalcursussen op de markt. Welke u kiest, hangt af van een aantal persoonlijke factoren.

  • Tijd: kunnen u of uw collega’s regelmatig tijd vrijmaken voor taalcursussen? Indien niet, kan een audiocursus die bijvoorbeeld in de wagen kan worden gebruikt, misschien een originele oplossing bieden.
  • Geld: er zijn heel wat taalcursussen op de markt – vooral online taalcursussen – die beweren dat ze u voor weinig of geen geld een nieuwe taal kunnen aanleren. Hiermee dient u voorzichtig om te springen: een taal aanleren vereist heel wat vakkennis die ook nog eens moet worden aangepast aan de actuele inzichten. Dat heeft onvermijdelijk een prijskaartje. Anderzijds is de taalkennis van uw personeel niet iets dat u enkel kunt verbeteren door een grote financiële investering. Ook de duurste taalcursussen zullen nutteloos blijken als de motivatie ontbreekt.
  • Studiegewoonten: iedereen kan een vreemde taal leren, maar niet allemaal op dezelfde manier. Kies voor taalopleidingen die aansluiten bij de manier waarop u het beste leert. Mensen met een drukke baan en weinig tijd varen bijvoorbeeld misschien het best bij online cursussen, terwijl anderen pas een taal leren als ze die kunnen gebruiken in een sociale setting.
  • De pagina welke taalcursus moet ik kiezen biedt meer informatie over online taallessen en biedt een aantal concrete opleidingen die u kunt volgen bij gerenommeerde afstandsopleiders zoals LOI, NHBO en NHA.

Taalopleidingen: individuele methodes

De oudste manier om een vreemde taal te lezen is via een leerboek. Een voordeel van dit soort taalcursussen is dat ze u heel wat flexibiliteit bieden: een boek neemt u makkelijk overal mee naartoe. U kunt de cursus ook volledig aanpassen aan uw eigen leertempo. Nadelen zijn dan weer dat u minder makkelijk de juiste uitspraak leert omdat u ze niet kunt horen. Dat kunt u echter opvangen door er een audio component aan toe te voegen. Heel wat geschreven taalcursussen komen dan ook standaard met een oefen-cd. Een volgende stap is het gebruiken van software taalcursussen, al dan niet online. Deze hebben het voordeel dat u tekst, audio en zelfs video kunt combineren bij uw leertraject. Er is ook meer interactiviteit mogelijk, ondanks het feit dat u individueel leert. Zo kunt u bijvoorbeeld – wanneer u gebruikmaakt van een headset – zelf uitspraakoefeningen doen waarbij het softwarepakket u zo nodig corrigeert.

Met behulp van boeken, cd’s en computers kunnen taalcursussen u al ver brengen, maar deze zijn uiteraard niet te vergelijken met de ervaring van een echte persoonlijke docent. Indien u hiervoor kiest, zijn er heel wat formules mogelijk. De meest intensieve methode is die waarbij een docent op gezette tijden naar uw bedrijf (of een andere locatie naar keuze) komt voor een persoonlijke training. Maar er zijn ook vormen van afstandsleren mogelijk die budgetvriendelijker zijn maar waarbij het persoonlijke toch contact behouden blijft. U krijgt dan een persoonlijk lessenpakket mee en kunt regelmatig overleggen met uw docent via telefoon, e-mail of videoconferencing.

Taal opleidingen: groepsmethodes

Leren in groep heeft een aantal voordelen, zeker wanneer het gaat om taalcursussen.

  • Er is een veel grotere interactiviteit mogelijk.
  • Een groepssessie sluit veel dichter aan bij de dagelijkse omgang praktijk waarin een taal moet worden gebruikt.
  • Studenten die verder staan werken als een model en motiveren zo de rest om beter te presteren.

Taalcursussen in groep zijn vaak een ideale oplossing voor bedrijven die met een beperkt budget toch goede resultaten willen behalen. Bovendien kan het samen volgen van opleidingen met collega’s ook de teamgeest sterk ten goede komen. Vaak zal een docent op regelmatige tijdstippen naar het bedrijf komen voor een leersessie. Al wordt er ook steeds vaker met eenmalige workshops gewerkt die tot doel hebben een bepaalde werkgerelateerde inhoud snel te beheersen.